You are here

Ano ang gagawin ni Leni Robredo para sa mga seamen?

Ano ang gagawin ni Leni Robredo para sa mga seamen?